MôjAndroid.sk

Posunúť nadol
Language & Advertising
Language & Advertising
 • E-mail:
  info@landing.sk
 • Telefón:
  +421 911 184 860
 • Facebook:
  Landing Agency

MôjAndroid.sk

Copywriting, Dizajn, Eventy
 • stav:

  ukončené

 • klient:

  Môjandroid.sk

 • miesto:

  slovensko

● Tvorba textového obsahu 

● Tvorba audiovizuálneho obsahu 

● Tvorba periodických a neperiodických printových publikácií 

● Vykonávanie jazykovej korektúry mediálnych výstupov 

● Zodpovedanie za jazykovú a textovú stránku mediálnych výstupov 

● Participácia na príprave a realizácii eventov

© 2022 VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
LANDING, S. R. O.
Napíšte nám!
Napíšte nám!

  * Rešpektujeme dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov